Historik och föreningens första år


Sommaren 1993

träffades ett gäng kattintresserade i Svedala för att diskutera huruvida det fanns intresse och underlag för att bilda en SVERAK- (Sveriges Kattklubbars Riksförbund) ansluten kattklubb. Det visade sig att intresset var mycket stort och ett omfattande arbete inleddes. Ett namn skulle den blivande klubben ha, stadgar skulle tas fram och en interimstyrelse skulle utses. Bland ett 40-tal namnförslag enades gruppen om förslaget FÖRENINGEN MÄSTERKATTEN, FMK, och under livliga diskussioner utformades stadgarna.


Den 15 september 1993

kom så äntligen det historiska ögonblicket då Föreningen Mästerkatten bildades, stadgarna antogs och en interimsstyrelse utsågs: Gunnel Json Malmgren ordf., Marita Rausér v ordf., Eva Andersson internsekr., Ewa Mellerström avelssekr., Anne Nordström utställningssekr., Weine Åstenius kassör, Jack Gräns ledamot, Stefan Jonholm och Anna Jacobsson suppleanter.

Dagen efter,


den 16 september,

ansökte föreningen om inträde i riksförbundet vilket beviljades den 31 oktober samma år. Föreningen Mästerkattens existens var ett faktum.


Rutiner
för styrelsearbetet byggdes upp så att de kunde bestå även i framtiden då medlemsantalet ökat. Mer än ett 50-tal personer blev medlemmar i föreningen under det första året. Medlemsengagemanget prövades när en basar anordnades i början av januari 1994 för att få in lite startkapital.


Årsmötet, det första,

blev välbesökt med ett över 50%-igt deltagande, (många av medlemmarna bodde i norra Skåne och några hela 15-20 mil norr om Skånegränsen).


I maj samma år

anordnades en propagandautställning i Ystad med ett 20-tal katter av olika raser. 550 personer besökte utställningen.

Styrelsen var inte lika aktiv under hösten utåt sett beroende på att några av vårens medlemsaktiviteter inte blev riktigt så framgångsrika som de hoppats på och den enkät som gick ut till medlemmarna, angående deras önskemål om höstens aktiviteter, gav alltför litet information om hur de skulle fortsätta. Istället arbetade styrelsen med att ta fram bland annat föreningens kokarder, i rosa och lila, och den första årsboken.


På budgetmötet spikades stora planer för 1995 som de sedan gick igång och arbetade med.

För att snabbt nå ut till medlemmarna med all information såsom utställningsinbjudningar, protokoll från styrelsens sammanträden och annan trevlig läsning grundade styrelsen MÄSTARBREVET, föreningens medlemstidning.