Vill du bli medlem hos Föreningen Mästerkatten?


Har du inte varit medlem hos någon SVERAK-klubb sedan 2018 har vi ett extra bra kampanjerbjudande via länken nedan.
Erbjudande hos SVERAK 2023


Som medlem får du:
* Ställa ut din katt på SVERAK och FIFe utställningar
* Registrera kattungar
* 6 nummer av Förbundstidningen Våra Katter, SVERAKs tidning
* Medverka på klubbarrangemang

Medlemskapet gäller kalenderår.


Sätt in medlemsavgiften på postgiro 60 44 82-0 eller swish 123 590 90 64
ange tydligt namn, adress och telefonnummer, ev. e-mail samt vilken/vilka ras/raser du har.
Får du inte plats med all info du vill skicka, så skicka ett mail till Marit.


Medlemsavgiften för 2023 är
Huvudmedlem: 375:-
Ny huvudmedlem efter 1/8: 200:-  (gäller endast en gång)
Huvudmedlem, kattungeköpare: 250:- (När en medlem i FMK betalar in medlemsavgiften för en av sina kattungeköpare, gäller kattungeköparens första medlemsår)
Familjemedlem: 100:- (boende i samma hushåll som en huvudmedlem)
Huvudmedlem boende utanför Sverige: 500:-


Marit Prahl
Ympningsvägen 33
247 63 Veberöd
070-948 22 86
marit.prahl@telia.com