Information kring hantering av personuppgifter.


Det är viktigt att du som medlem i Föreningen MästerKatten (FMK) har kännedom om och vet varför vi samlar in, samt hur vi hanterar dina personuppgifter.

När du ansöker om att bli medlem hos FMK lämnar du ut uppgifter om ditt för- och efternamn, postadress, epost, ev stamnamn samt ev telefonnummer i samband med din inbetalning/via mail. Uppgifterna vidarebefordras sedan av kassören in i SVERAKs medlemsregister Sinbad. Där registreras även vilken typ av medlemskap du innehar i klubben, samt ev stamnamn.

Vill du publiceras på FMKs uppfödarrregister på hemsidan görs detta på ditt eget initiativ, dvs du samtycker genom att anmäla dig dit genom att kontakta webmaster och lämna dina uppgifter.


För att vi som förening ska kunna möjliggöra våra åtaganden gentemot dig samlar vi in dina personuppgifter. När du registreras i Sinbad erhåller du ett personligt medlemsnummer i SVERAK. Detta gör att du kan registrera kullar, anmäla och delta på utställningar samt att du får förbundstidningen Våra Katter. Uppgifterna gör även att vi som klubb kan kontakta dig via tex epostutskick, brev osv.

Om du inte förnyar ditt medlemskap vid årskiftet ligger du kvar i Sinbad under årets första kvartal, därefter tas uppgifterna bort. Du kan även avsluta ditt medlemskap hos oss närsomhelst. Då kontaktar du kassören direkt antingen via epost eller telefon. Kassören meddelar då i sin tur SVERAK att ditt medlemskap har upphört, och du raderas från Sinbad.


Andra tillfällen då dina personuppgifter samlas in är vid anmälan till olika aktiviteter som anordnas av klubben. Dessa listor raderas efter avhållen aktivitet.


Du har rätt att begära kopia på den data som finns i Sinbad om dig. För att göra detta, kontakta kassören eller SVERAKs kansli. Dina personuppgifter delas inte till andra utan ditt samtycke.