Gäller det registrering av kull?


Ska du registrera kattungar och rekvirera stamtavlor från SVERAK ska du fylla i en registreringsanmälan (finns på minakatter som kräver inloggning med bankID).
Är det kattens första kull bifoga även kopior på normal testikelstatus (utfärdad efter 6 månads ålder), navelbråcksintyg samt intyg på id-märkning.
Är katten vit (EMS-kod w) så ska du även bifoga veterinärintyg på att den är hörande.


Läs gärna igenom SVERAKs latkatt inför registrering så du inte glömmer något.


Stamtavlorna skall betalas i förskott till SVERAK och kvitto (utskrift från internetbank fungerar) skall bifogas.

Registreringsanmälan i två originalexemplar skickas till Wendy, som vidarebefordrar den till SVERAK.


Ska du söka stamnamn?
Stamnamnsansökan hämtar du HÄR och den

ska skickas in i två exemplar till Wendy.
Kvittokopia på ansökningsavgiften ska bifogas.

Detta skickas till:
Wendy Mörk
Äppelgatan 7
247 61 Veberöd
073-205 58 11
wendy.mork@telia.comGäller det medlemskap i klubben? Ingen tidning? Bytt adress?

Marit Prahl
Ympningsvägen 33
247 63 Veberöd
070-948 22 86
marit.prahl@telia.com


Som medlem får du:
* Ställa ut din katt på SVERAK och FIFe utställningar
* Registrera kattungar
* 6 nummer av Förbundstidningen Våra Katter, SVERAKs tidning
* Medverka på klubbarrangemang


 Läs mer här


Utställningsanmälan och anmälan om titeltagning


Rut hjälper dig om du har några frågor kring utställning och anmälan dit. Numera anmäler man oftast online via minakatter men om du skulle behöva skicka en blankett (finns HÄR) görs det via mail till:


Rut Sloberg
rutsloberg@telia.com


Titeltagning:
På de svenska utställningarna går titeln in automatisk och kommer så småningom in i FindUs.

Om din katt har tagit titel utomlands, eller om du av någon orsak inte fått den införd på en svensk utställning så ska du ta kopior (alternativt skannar in eller ta foto) på alla bedömningssedlarna och skickar dem till Rut för kontroll.
Rut meddelar sedan SVERAK så titeln blir införd.

Notera följande i ditt mail:
– Vilken titel det är
– Datum och plats för titeltagningen
– Kattens fulla namn och färg (EMS-kod)
– Registreringsnummer
– Ägare

Nyhet ang kullregistrering!


Flera nyheter är på gång, se sidan NYHETER

Bland annat kommer det from 19 maj vara möjligt att anmäla kull för stambokföring online.

Det är också numera godkänt med elektronisk signering och att via vår avelssekreterare Wendy skicka vi mail.

Givetvis kommer det även fortsättningsvis gå att använda sig av vanliga signeringar och snigelpost om man så önskar.